Colchicum-Dispert

PROFYLAXIA DNAVÝCH ZÁCHVATOV 1,3,5,6
Kolchicín sa preferuje pred nesteroidnými antireumatikami u pacientov2:
• s peptickým vredom
• s gastrointestinálnym krvácaním a pri dyspepsii
• s antikoagulačnou liečbou

Počas prvých 3 mesiacov liečby s urikosurikami sa podávajú 1–3 tablety (0,5–1,5 mg kolchicínu) denne alebo každý druhý deň.3,6

Po dobu 3–6 mesiacov od zahájenia urikostatickej liečby sa užíva kolchicín v nízkých dávkách 1–2 tablety (0,5-1 mg kolchicínu) denne.3,6

Nízkodávkovaný kolchicín spolu s alopurinolom v počiatočnej fáze hypourikemickej liečby redukuje frekvenciu alebo závažnosť priebehu akútneho dnavého záchvatu.4

Nízkodávkovaný kolchicín aplikovaný prechodne po dobu do 6 mesiacov má v porovnaní s nesteroidovými antiflogistikami priaznivejší bezpečnostný profi l než NSA.5

Prevencia nízkodávkovaným kolchicínom je efektívnejšia v redukcii záchvatov v porovnaní s placebom  a je rovnako dobre tolerovaná.6

2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout.
Part 2: Therapy and Antiinflammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis

LITERATÚRA

1) SPC pre lieky obsahujúce kolchicín v SR;
2) SPC pre lieky obsahujúce kolchicín v ČR;
3) I. Rybár, Prevencia akútnych dnových záchvatov na začiatku urikostatickej liečby chronickej dnovej artritídy pomocou nízkodávkovaného kolchicínu. Slovensky lekár 1–2, 2012, s. 29–35.;
4) G.C. Borstad et al., Colchicine for prophylaxis of acute flares when initiating allopurinol for chronic gouty arthritis . The Journal of Rheumatology 2004, 31 (12), s. 2429–32.;
5) 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 2: Therapy and Antiin ammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis;
6) L. P. H. Yang, Oral Colchicine: in the treatment and prophylaxis of gout. Drugs 2010, 70 (12), s. 1603–1613.;